Privatlivspolitik

Hos GlobeSearch anser vi beskyttelsen af personlige oplysninger som en af vores vigtigste opgaver. Behandling af personlige data indgår i en stor del af vores arbejde, og vi håndterer således data med allerstørste omhu i henhold til bestemmelserne i persondataloven.

 

Hvem er vi?

GlobeSearch A/S med adresse på Forbindelsesvej 12, 1.th, 2100 København Ø. CVR: 19441806

 

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler dine oplysninger fra det øjeblik, du indsender dem, f.eks. i form af et CV. Derudover indsamler vi offentligt tilgængelig information, f.eks. fra LinkedIn eller virksomhedshjemmesider.

 

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for, at kunne udføre vores rekrutteringsopgaver, i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, a

 

Mere specifikt behandles dine personoplysninger for at kunne

 • Kontakte dig såfremt en relevant karrieremulighed opstår og for at kunne matche disse med dine krav samt kvalifikationer.
 • Vurdere din egnethed i forbindelse med aktuelle stillinger vi rekrutterer til for vores kunder.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores ydelser. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante.

 

Dette drejer sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger (f.eks. CV), herunder følgende:

 

 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
 • Fødselsdato
 • Curriculum vitae (CV), oplysninger om uddannelse, praktik, arbejdserfaring og sprogkundskaber
 • Oplysninger om kurser og uddannelse og/eller test, som du har gennemført,
 • Andre oplysninger som er eller kunne være relevante i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, som f.eks. referencer og certifikater

 

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

GlobeSearch kan videregive dine personoplysninger til vores kunder, såfremt du har givet samtykke til det. Derudover deler vi dine oplysninger med vores underleverandører (f.eks. databehandlere som vores databaseudbyder).

 

Personoplysninger afgives på baggrund af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde vores opgave i overensstemmelse med de formål, som er angivet under afsnittet “Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?”.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine data i 60 måneder, hvorefter vi ansøger om consent dig på ny, såfremt vi fortsætter med at opbevare den.

 

Personoplysninger vedrørende forretningsforbindelser

GlobeSearch behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne:

 • Give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter.
 • Anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til GlobeSearch.
 • Opretholde en forretningsforbindelse.
 • Indgå aftaler om og administrere opgaver.

 

Herunder indgår personoplysninger såsom navne, kontaktoplysninger og kontaktpersoners stillinger.

 

GlobeSearch kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med opgaven. Disse oplysninger kan videregives til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere).

 

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode om at få ukorrekte personoplysninger rettet og få slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os på info@globesearch.dk eller til Datatilsynet.

 

Sikkerhed

GlobeSearch vil sikre beskyttelsen af dine personoplysninger mod tab eller ulovlig brug. Vi gør dette på baggrund af fysiske, administrative samt organisationsmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til GlobeSearchs beskyttelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os skriftligt eller via e-mail på aaf@globesearch.dk eller Forbindelsesvej 12, 1.th, 2100 København Ø.