Chief Information Security Officer

Virksomhed

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith

 

Lokation

København

 

Lønpakke

Attraktiv lønpakke i henhold til kvalifikationer

 

Tiltrædelse

Snarest muligt

 

Sprog

Dansk og engelsk

 

Rapporterer til

CIO

 

Kontakt person

Camilla Nielsen

 

Print opslag

Klik her

 

Del opslag

Søg jobbet

Jobbeskrivelse

Advokatfirmaet Kammeradvokaten / Poul Schmith er landets største og mest alsidige advokatfirma og tæller i dag flere end 650 medarbejdere. De indtager en ledende rolle i hvervet som advokat for staten og er derfor deres hovedklient. Kammeradvokatens ambition er at fastholde sin førende position på markedet ved blandt andet at lade IT få en mere strategisk og forretningsudviklende betydning, så forretningsprocesser i højere grad understøttes elektronisk, at videndeling på tværs af teams og ud mod kunderne bliver mulig, samt at øvrige effektiviseringsgevinster opnås til gavn for både kunder og medarbejdere.

Som CISO vil du få det samlede ansvar for it-sikkerhed både internt og eksternt. Kammeradvokaten har en omfattende applikationsportefølje og ønsker at være de førende i branchen med hensyn til digitalisering. Kravene til sikkerheden bliver som konsekvens heraf hele tiden større, og derfor søger Kammeradvokaten nu en Chief Information Security Officer, der kan sikre, at Kammeradvokaten er ”best in class” og altid efterlever relevante retningslinjer og forskrifter.

 

Som Chief Information Security Officer skal du med reference til CIO videreudvikle og vedligeholde den digitale sikkerheds, og det bliver dit ansvar at sikre, at ændringer i informationssikkerhedspolitikken bliver afspejlet i de interne sikkerhedssystemer og efterfølgende implementeret både internt og eksternt.

 

Dine primære arbejds- og ansvarsområder:

 

  • Følge nye digitale initiativer lige fra projektstart for at sikre sikkerhed bliver et bærende element i løsningerne
  • Implementere ”best practice” fra f.eks. ISO/IEC 27002 med henblik på at øge informationssikkerheden
  • Rapportere ændringer i risikobilledet til internt i organisationen
  • Sørge for at sikkerhedshåndbogen er forståelig på alle niveauer og efterleves på tværs af virksomheden
  • Sikre at ”incident response” beredskabsplaner etableres og vedligeholdes
  • Håndtere kommunikation med kunder og samarbejdspartnere om forhold vedrørende Information Security

 

Ønskede kompetencer og erfaring

Den ideelle kandidat forventes at have en videregående teknisk uddannelse, men der er flere indgangsvinkler til stillingen, og relevant erfaring vægter højest, hvor det er afgørende at have en bred it-sikkerhedsmæssig og teknisk forståelse.

 

Desuden forventes det, at du holder dig ajour med udviklingen inden for IT-sikkerhed. Endelig er det afgørende, at du som person er pragmatisk og ikke ”blindt” følger standarder for standardernes skyld, men derimod tager sikkerheden alvorligt og har den i centrum for vurderingen. For Kammeradvokaten er opnået sikkerhed vigtigere end dokumenteret sikkerhed, og det er det fokus, som den nye Chief Information Security Officer skal have og praktisere.

 

Virksomhedsbeskrivelse

Advokatfirmaet Kammeradvokaten / Poul Schmith er landets største og mest alsidige advokatfirma og tæller i dag flere end 650 medarbejdere. De indtager en ledende rolle i hvervet som advokat for staten og er derfor deres hovedklient. Derudover rådgiver de en lang række andre aktører – typisk med tilknytning til det offentlige Danmark – inden for områder, hvor der ikke er interessemodsætninger i forhold til staten. Fagligt set spænder virksomheden vidt. Deres offentlige klienters sager dækker stort set alle juridiske fagområder. Mange af deres sager er principielle eller har på anden måde et perspektiv, der rækker ud over den enkelte sag. Og det er ikke mindst de samfundsmæssige perspektiver, der gør virksomheden spændende. Virksomheden afslutter samlet set over 1.500 retssager om året og har derudover mange forskellige typer rådgivningsopgaver, f.eks. vedrørende udbud og kontraktindgåelser. Fællestræk på tværs af sagsområderne er et højt kvalitetsniveau og en tæt dialog med klienterne.