Camilla Kimie Nielsen

Office Manager

Camilla assisterer konsulenter og researchere med at oprette samt vedligeholde kandidatprofiler og udarbejde præsentationsmateriale. Derudover står Camilla for modtagelse af gæster, telefonassistance og assisterer i forhold til opretholdelsen af vores hjemmeside samt sociale medier.

 

Uddannelse

2016                    Cand.mag., Københavns Universitet

 

 

Erfaring

Camilla har tidligere beskæftiget sig med kundeservice, netværksdannelse og projektkoordinering, hvilket gør at det falder hende naturligt at tage åbent imod vores gæster, samt at assistere vores andre medarbejdere, hvor de har brug for det.