IT-Chef | Kammeradvokaten

10 sep IT-Chef | Kammeradvokaten

Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets største og mest alsidige advokatfirmaer og tæller i dag flere end 570 medarbejdere. Firmaet varetager hvervet som Kammeradvokat, og staten er derfor hovedklient. Kammeradvokatens ambition er at fastholde sin førende position på markedet ved blandt andet at lade IT og digitalisering få en mere strategisk og forretningsudviklende betydning, så forretningsprocesser i højere grad understøttes elektronisk, at videndeling på tværs af teams og ud mod kunderne bliver mulig, samt at øvrige effektiviseringsgevinster opnås til gavn for både kunder og medarbejdere.

IT-chefen vil blive daglig leder for i alt 11 medarbejdere, herunder både arkitekter, specialister og supportmedarbejdere. Lederrollen vil kræve strategisk planlægning, leverandørstyring, teknisk sparring, samt motivation og udvikling af gruppen.

Læs mere her

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar