Business Controller

Virksomhed

e-nettet

 

Lokation

København

 

Lønpakke

Lønpakke i henhold til kvalifikationer

 

Tiltrædelse

Snarest muligt

 

Sprog

Dansk og engelsk

 

Rapporterer til

Head of Finance

 

Kontakt person

Isja Maria Cooper

 

Print opslag

Klik her

 

Del opslag

Søg jobbet

Jobbeskrivelse

Kunne du tænke dig at arbejde med nogle af de største og mest værdiskabende digitaliseringsprojekter i Danmark?

e-nettet har været med til at drive digitaliseringen af Danmark på flere vigtige områder og arbejder for at skabe en mere simpel verden digitalt. e-nettet har blandt andet gjort det lettere at tinglyse, udveksle dokumenter i en bolighandel samt overføre engagementer mellem banker hurtigt og effektivt – men fremtiden kræver endnu mere af e-nettet, for bankerne skal fremover blive dygtigere til hurtigt at tilpasse sig behovene i markedet samtidig med, at de fortsat bliver mødt med stigende krav om regulering.

Derfor har e-nettet indledt en rejse, der skal transformere virksomheden og gøre den til en endnu stærkere partner for finanssektoren. Virksomheden skal i højere grad sætte retningen for nye digitale brugeroplevelser, som kan skabe en forskel for alle danskere

 

I forbindelse med e-nettets transformation søger virksomheden en Business Controller, som skal videreudvikle en ABC-struktur i virksomhedens økonomimodel, der sikrer transparens i virksomhedens produkt- og kundeportefølje. Afdelingen består i dag af et team på fire, hvor arbejdskulturen er præget af at være åben og samarbejdsorienteret med engagerede medarbejdere og et godt humør. Som Business Controller får du mulighed for at være en central del i at udvikle e-nettets økonomimodel med et skarpt fokus på rentabilitet og transparens. Du vil også i tæt dialog med e-nettets product managere udvikle rapporterings- og forretningsmodeller for e-nettets produkter.

 

Dine primære arbejds- og ansvarsområder vil være:

 

 • At videreudvikle en kontoplan samt en ABC-struktur i virksomhedens økonomimodel, der sikrer transparens i produkt- og kundeportefølje, og samtidig understøtte e-nettets nye organisation
 • At vedligeholde, udvikle og forbedre e-nettets underliggende økonomimodel herunder udarbejdelse af nøgletal
 • At etablere en rapporteringsmodel for produktrentabilitet
 • At bidrage til udviklingen af forretningsmodeller
 • At indgå i dialog med interne og eksterne interessenter i arbejdet med konceptudvikling af eksisterende og ny rapportering herunder nøgletal, produktstatisk mm.
 • At understøtte beslutningstagere med fornødent datagrundlag
 • At medvirke til udvikling og vedligeholdelse af Business Intelligence med primær fokus på finans

 

 

Ønskede kompetencer og erfaring

 

Den ideelle kandidat forventes at have en videregående uddannelse inden for erhvervsøkonomi – f.eks. Cand.merc.aud. eller Cand.oecon. – men der er flere indgangsvinkler til stillingen, og relevant erfaring vægter højest.

Som Business Controller forventes du at have modet til at udfordre bestående modeller samt udvikle nye rapporteringsmetoder og -modeller og er nysgerrig i forhold til ny teknologi og anvendelse af data. Du har et solidt kendskab til erhvervsøkonomiske modeller og analyser, statistik, databaser og rapportering og har gerne erfaring med opbygning af dette.

Desuden forventes det, at du:

 • På kort tid kan opbygge solidt kendskab til e-nettets produkter, systemer, produktion og interessenter samt den strategiske udvikling hos virksomheden
 • Er i stand til at ‘oversætte’ data til konkrete økonomiske anbefalinger
 • Kan drive gennemgribende analyser af e-nettets produktrentabilitet
 • Kan arbejde projektorienteret med de løbende ændrede rapporteringsbehov som følge af forandringer i e-nettets økonomiske og organisatoriske struktur

Som person er du helhedsorienteret, struktureret og serviceorienteret i din tilgang til jobbet med evnen til at samarbejde på tværs af funktioner. Endelig lægges der vægt på, at du er omstillingsparat, dygtig til at tilpasse dig og slutbrugerorienteret.

Nogle nøgleord, der kendetegner dig:

 • Engageret og eksekverende
 • Analytisk
 • Ansvarsbevidst
 • Gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk

 

 

Virksomhedsbeskrivelse

e-nettet har siden virksomhedens start i 1998 arbejdet for at skabe en mere simpel verden gennem digitalisering. Det handler ikke bare om at digitalisere informationer, men også om at sætte strøm til processer. Udbyttet er større sikkerhed, færre manuelle opgaver og hurtigere ekspeditionstid.

 

e-nettet har en stærk position i centrum af finanssektoren som omdrejningspunkt for både infrastruktur og samarbejde. Virksomheden samler finanssektoren og forbinder den med den offentlige sektor.

 

Den position skal styrkes, så e-nettet fastholder og videreudvikler sin rolle som finanssektorens partner, hvor de ved at skabe gode digitale brugeroplevelser, er med til at gøre en forskel for alle danskere.